AIA 最近出咗新嘅保險計劃,分別係癌症保障同埋儲蓄保險,喺你最關鍵時刻為你帶嚟你最需要嘅支援。聽講其中一個保險每日只要俾3蚊雞,就可以有港幣100萬危疾保障。宜家只要透過FUN錢成功投保,除咗可以幫你未雨綢謬之外,仲有500FUN回贈,講緊係即刻可以換張$50 COUPON!!


智護癌症保 每日保費低至3蚊!

*專保本港4大常見癌症,當受保人被確診指定原位癌、早期惡性腫瘤定癌症,即可獲得賠償額!
*萬一不幸確診,我們將提供一筆過賠償,助受保人渡過難關。
*每日保費低至3蚊

最新推廣活動 「愛.健康」保障計劃

於2019年1月1日至2019年3月31日內成功投保「簡愛‧延續」保障計劃2 ,可享有以下保費回贈或保費折扣優惠。​

指定儲蓄保險計劃保費折扣推廣 (由2019年1月1日至2019年3月31日)​​


保障年期:終身

投保年齡:15日 至 80歲

*此計劃以保證現金價值及非保證紅利(即週年紅利及終期紅)等形式提供穩定回報,助客戶累積財富

*除以一筆過形式支付外,身故賠償及意外身故賠償均可以分期方式支付,讓客戶更靈活地將財富承傳給家人及摯愛

*只需以一次性,或分5年/10年繳付全數保費,受保人便可獲享終身保障


即到FUN錢完成免費查詢AIA「愛.健康」保障計劃,即賺500FUN!

記得入到AIA頁面,要點擊頁面中嘅「與我們聯繫」先會有分架!


注意:
1. 必須填寫有效和真實個人資料。
2. 完成任務後,任務將會顯示為「待審核」,任務會於約稍後審核,確認後才會發放分數。

係咪好吸引呢?心動不如行動,即刻到下載FUN錢APP進行任務啦!

iOS: https://itunes.apple.com/hk/app/fun-qian/id965539950?mt=8

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ignite.funmoney